Sản phẩm

  • QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

3. QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

  Dựa vào  giao ước hợp đồng quy định đổi trả hàng của chúng tôi là chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm. Nếu công ty làm sai mẫu, chất lượng sản phẩm theo hợp đồng công ty chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay mới miễn cước phí. Nếu do quý khách phát sinh thêm hoặc, lỗi của quý khách công ty chúng tôi sửa chữa và thỏa thuận cước phí trước. Trong thời hạn bảo hành nếu quý khách làm rơi vỡ, chập nỗ điện hoặc thiên tai trộm cắp… Chúng tôi sẽ thay thế sửa chữa với giá ưu đãi.

Cập nhật ....

Sản phẩm khác