Sản phẩm

  • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

4. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG.

  • Thu thập thông tin khách hàng: Công ty Tài quảng cáo chúng tôi thu thập thông tin khách hàng như điện thoại, email, mạng xã hội, địa chỉ.

  • Dùng để liên hệ tư vấn, gửi thư chúc mừng những ngày lễ lớn, tết…thông báo đơn hàng và thông báo khuyến mãi.

  • Chúng tôi không chia sẽ thông tin cũng như không tìm hiểu thông tin của tất cả khách hàng mới hoặc thân thiết. Chúng tôi luôn có chế độ gìn giữ, bảo mật thông tin khách hàng.

  • Nếu có yêu cầu chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin của khách hàng trong cơ sở dự liệu của chúng tôi.

Cập nhật ....

Sản phẩm khác